This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thêm hai năm nữa...

site hosting ;)
Added by almost 4 years ago

Hosting dành cho trang web ViệtTUG vừa được gia hạn thêm 2 năm nữa, với chi phí là $6.20/tháng x 24 tháng = $148.80. Số tiền chi trả cho dịch vụ hosting do Kỳ Anh và Việt Long chia sẻ; việc thanh toán với nhà cung cấp dịch vụ Site5 được thực hiện bởi một người bạn sống tại Mỹ.

Trang web ViệtTUG hiện sử dụng phối hợp hosting miễn phí cung cấp bởi TuXFamily và hosting có phí. Do TuXFamily có nhiều hạn chế trong khả năng phục vụ, hiện tại mục đích của tài khoản VietTUG ở dịch vụ đó là lưu trữ tập tin (xem http://download.viettug.org/).

Trong đợt Offline sắp tới, mình hy vọng có thể kêu gọi sự giúp đỡ tài chính từ cộng đồng.


Comments