This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Một chuyện không hay

this isn't a joke
Added by almost 4 years ago

Tôi đã viết bài về font Unicode, là nhằm phổ biến tài liệu của VnTeX, hiện đang được quản lý bởi Hàn Thế Thành và hai thành viên người nước ngoài khác. (Bản thân tôi cộng tác với VnTeX Team trong việc kiểm tra, báo lỗi, Việt hóa một số gói.) Tôi không nhắc lại nội dung bài viết đó ở đây, và những ai không đọc nhưng muốn tìm hiểu tại sao có bài viết này, xin vui lòng đọc cho kỹ bài viết trước.

Sau bài viết trên, Mr. Điển có viết bài ở trang web của VieTeX. Nội dung bài viết có thể tải về ở nhd_font_unicode.txt. Trong bài này, tôi thấy Mr. Điển đã cố tình lái vấn đề qua chuyện dùng từ ngữ Việt - Tây (tranh luận về chuyện dùng từ tiếng Anh trong tiếng Việt). Rõ ràng, Mr. Điển đã không đọc hết, đọc kỹ và cũng không hiểu gì về ý đồ của tôi trong bài viết về font Unicode; tôi muốn nói thẳng ra là Mr. Điển đã hiểu sai hoàn toàn vấn đề đã trình bày.

Ngoài ra, tôi cũng không cố ý chí trích ai (nếu muốn chỉ trích Mr. Điển tôi đã có cách khác hay hơn). Tôi gửi bài viết của mình đến mọi người dùng TeX, đến mọi người có thói quen dùng từ chưa đúng. Và quan trọng hơn, tôi muốn các bạn hiểu về cơ chế dùng font trong TeX. Nói một cách ngắn gọn để so sánh, nhiều người vẫn nói (cả trên VTV) "ngày sinh nhật", trong khi từ chính xác là "sinh nhật".

Tôi thấy có chút tức giận và muộn phiền.

Gửi riêng đến Mr. Điển: Thầy vui lòng đọc lại slide http://download.viettug.org/?file=texunicode-nhd.tgz. Nếu có ai đó viết sai tên của thầy thành chẳng hạn Nguyễn Hữu Điện thì thầy nghĩ sao? Thầy xem trong slide đó sẽ hiểu điều cần hiểu. Cảm ơn thầy.


Comments