This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

MiKTeX portable (MiKTeX trên USB)

ready?
Added by almost 4 years ago

Bản portable của MiKTeX 2.8beta3 đã ra lò.

Bạn có thể cài bản này trên USB, cấu hình, biên dịch tài liệu rất đơn giản chứ không phải thực hiện nhiều bước cài đặt và thiết lập phức tạp như ở bản MiKTeX chuẩn. Do đó, bản này thích hợp cho các bạn sinh viên và học viên phải sử dụng TeX ở các máy ngoài tiệm nét, các máy tính ở phòng LAB không cho phép cài đặt và thay đổi tham số hệ thống.

Tải về ở http://miktex.org/portable/

Tính năng: (trích từ trang chủ của MiKTeX portable)

  • you carry MiKTeX on a portable storage device for use on any Windows computer
  • configuration settings are stored on the portable storage device and not in the Windows Registry of the host computer
  • by using MiKTeX Portable, you leave no traces on the host computer
  • you do not need administrator privileges on the host computer

Comments

Added by PPCC almost 4 years ago

Dùng cái này tốt đấy, gọn gàng đẹp đẽ. Chỉ mỗi tội kết hợp với LyX sao chậm quá vậy nhỉ, xuất ra kết quả chậm hơn kiểu cài đặt thông thường rất nhiều! Bác nào biết cách khắc phục chỉ em với!