This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

tabularcalc bản 0.2 với tài liệu tiếng Việt

cool!
Added by almost 4 years ago

Mặc dù mình chưa thấy phản hồi của khueenivl#349, nhưng hôm qua (21/4), tác giả C Tellechea đã công bố bản tabularcalc chính thức trên CTAN. Điều này nghĩa là tài liệu tiếng Việt của tabularcalc đã là bản "official".

tabulcalc là một gói rất tuyệt, sử dụng các "engine" toán để tạo bảng và ma trận số có quy tắc. Gói này được giới thiệu ở bài trước (kèm ví dụ minh họa). Gói này rất có ích cho giáo viên phổ thông. Một ứng dụng nặng đô có thể nhắm tới là việc in ra các bảng tra cứu dùng trong xác suất và thống kê toán học.

Thành viên khueenivl đã dành nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu và hoàn thành tài liệu tiếng Việt (#349).

Bạn có thể tải về bản mới nhất của gói và tài liệu ở http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/tabularcalc/. Các góp ý cho bản dịch tiếng Việt, vui lòng liên hệ khueenivl hoặc trao đổi ở #349.


Comments