This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

ubuntu: su (root)

ubuntu rắc rối
Added by almost 4 years ago

Khi cài đặt ubuntu, nếu không để ý, sẽ bỏ qua việc "cho phép đăng nhập" vào tài khoản root. Nhiều người hỏi về điều này rồi :)

Cách của ubuntu là như sau: user đầu tiên của hệ thống, ví dụ foobar, khi được tạo ra sẽ được đặt ở nhóm quản trị (bằng cách thay đổi gid). Và người dùng này có thể làm được mọi thứ của root, miễn là phải chuyển quyền trước đó. Ví dụ, để điều chỉnh /etc/networking/interfaces thì dùng su nano /etc/networking/interfaces.

Tại sao phải làm như thế? Chắc rằng su sẽ tránh đi nhiều sai sót đáng tiếc, gõ nhầm lệnh. Yêu cầu thêm một bước cân nhắc trước khi thực hiện cái gì đó có thể nguy hiểm trong môi trường root. Nhưng mà ngoài lệnh rm -rf thì có lệnh gì nguy hiểm hơn nữa nhỉ? À, lệnh tạo phân vùng, lệnh kiểm tra đĩa,... Cũng hay!

Nhưng, một cách hay khác là đổi dấu nhắc của hệ thống, mang tính cảnh báo. Lúc nào cũng đập vào mắt cái mào đỏ loè, hông đã hơn sao?

Thôi, bỏ qua trò đó của ubuntu đi:

$ su password root
# đổi mật khẩu cho root
$ su usermod -e 2020-01-01 root

Sau đó thì có thể đăng nhập thoải mái vào tài khoản root.


Comments