This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

broadcom: you make me sad!

Added by about 4 years ago

Vật lộn quá phê với bcm4310 usb controller rồi, phải nghĩ tới nước cuối cùng thôi. Con chíp này được biết tới là tiêu thụ ít năng lượng. Bí mật kinh doanh của Broadcom? Cho các vụ kiện tụng hay là gì nữa?

Mặc dù đâu đó ở thế giới Linux có cài đặt được driver, nhưng khá phiền toái, nhiều kiểu hay mánh khoé, và thậm chí có người quay lại dùng anh chàng wl (phiên bản mã nguồn mở). Trên FreeBSD, thì... tạm thua :(

Quả thật, buồn ơi là buồn. Broadcom, please open your heart!


Comments