This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tạo bảng giá trị của đa thức

TeX quá tuyệt vời!
Added by about 4 years ago

Tưởng tượng tình huống sau: bạn cần vẽ đồ thị của đa thức một biến số $p(x)$. Chắc bạn sẽ tạo ra một bảng giá trị của đa thức này. Việc chọn càng nhiều điểm (cặp giá trị) sẽ giúp hình dung càng chính xác về đồ thị.

Không bàn vấn đề Toán học ở đây, hãy thử nghĩ xem, làm sao để in ra bảng giá trị đấy một cách mau chóng, chính xác. Bảng này thường có hàng đầu tiên chỉ giá trị của biến số, và hàng tiếp theo chỉ giá trị của đa thức.

Đối với bài toán xét dấu hàm số, có thể có hàng thứ ba, thứ tư,..., mỗi hàng cung cấp giá trị của một nhân tử... Tính toán giá trị rồi hiển thị bảng này trong TeX là một việc làm rất mất thời gian, và sẽ vô cùng khó chịu nếu bạn phải thay đổi thông tin của hàm, khi đó có thể phải khiến toàn bộ giá trị phải tính lại từ đầu.

Nói dài dòng, để có cái gọi là blog post. Bạn thử xem bảng sau thì hiểu rõ bài toán phải giải quyết:

Thật tuyệt vời phải không bạn. C Tellechea đã tạo ra gói tabularcalc rất hay, để công việc của bạn trong TeX bây giờ chỉ là cung cấp hàm số, cung cấp các giá trị, và bạn sẽ có kết quả.

Gói tabularcalc có thể tải về ở CTAN. Việc tính toán giá trị của các hàm số không do gói này giải quyết, mà được chuyển cho các engine tính toán mà bạn có thể chọn cho phù hợp. Dưới đây là ví dụ khác của gói

Một số ví dụ khác bạn có thể tìm thấy ở phần Tập tin của dự án TeX. Trong đó, có một ví dụ "vui", khi gói được dùng để in ra... một bàn cờ vua :)

Chúc bạn thành công!


Comments