This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tắt máy với $shutdown

Added by about 4 years ago

Trên ArchLinux, máy sẽ tắt luôn nguồn nếu dùng thế này:

$ shutdown -h now

Lệnh tương tự trên FreeBSD sẽ khiến cho hệ thống tắt, và sau khi hoàn thành, nhấn phím bất kỳ sẽ khiến nó khởi động lại. Để tắt máy hẳn, lệnh chính xác phải là

$ shutdown -p now

Comments

Added by almost 4 years ago

Trên Linux không có chàng -p cho shutdown

Added by almost 4 years ago

Xem bà con cãi nhau về các tùy chọn các lệnh trên unixlinux: http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=09/04/05/222239