This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Trang cũ của Mr. Thành

Added by about 4 years ago

Hàn Thế Thành là tác giả của pdftex. Việc phát triển pdftex bắt nguồn từ luận văn tiến sĩ của Mr. Thành, như nói ở bài phỏng vấn của TUG ở interview-files (ngày 24/7/2008).

Hôm nay, khi cài gói vntex trên freebsd, thì phát hiện ra trang web của Mr. Thành ở http://www.fi.muni.cz/~thanh/.

[[email protected] /usr/ports/vietnamese/vntex]# make install
=> vntex.zip doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
=> Attempting to fetch from http://www.fi.muni.cz/~thanh/download/.
fetch: http://www.fi.muni.cz/~thanh/download/vntex.zip: Not Found
=> Attempting to fetch from ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/.
vntex.zip                   100% of 627 kB 8928 Bps 00m00s

Trang web http://www.fi.muni.cz là của khoa Tin trường Đại học Masaryk. Tuy nhiên, tài khoản của Mr. Thành ở đó đã không còn hiệu lực.

Một chút tò mò... không biết ngày xưa, ở đấy có gì nhỉ :P Web Archiver có lưu lại trang đó không?


Comments