This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

cdrecord: ghi tập tin .iso ra đĩa CD

Added by about 4 years ago

Đánh thế này có khoẻ hông, thay vì phải đi cài một mới phần mềm rắc rối

$ cdrecord -v -speed=2 dev=/dev/cdrom foobar1.iso foobar2.iso

Kinh nghiệm xuơng máu với speed=4: nó có thể làm hỏng đĩa!


Comments

Added by about 4 years ago

Trên freebsd thì cách ghi trên không được, mà phải thay đổi tham số. Phải dùng lệnh gọn nhẹ hơn là burncd

Added by almost 4 years ago

$ burncd data /path/to/isofile fixate

Added by almost 4 years ago

Tham khảo ở đây http://viettug.org/blogs/show/188 (không dùng burncd được mà phải dùng cdrecord)