This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Một blog hay về TeX

by Stefan Kottwitz
Added by about 4 years ago

Stefan Kottwitz là người Đức, nhà thiết kế trong lĩnh vực typography, đặc biệt là chế bản và lập trình trong (La)TeX. Anh chàng trẻ măng này có một blog rất hay về TeX, với sắp xếp các chủ đề khoa học, rõ ràng, ở địa chỉ http://texblog.net/about/

Stefan cũng điều hành (moderator) của nhiều diễn đàn và nhóm trao đổi liên quan đến TeX. Xem ở đây...

Thành An (ĐHSP) là người giới thiệu tôi blog này. Lần đầu tiên đến thăm, rất choáng vì ví dụ về alignment trong ma trận

Bản gốc "xấu xí" của ma trận trên, nếu bạn dùng môi trường gốc của gói amsmath như sau đây

Ở blog của Stefan còn nổi bật bởi nhiều ví dụ về gói pgf/TikZ


Comments