This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thuật ngữ

(just for fun)
Added by about 4 years ago

Windows hệ điều hành ngốc nghếch dành cho những người thông minh
Windows 31 phiên bản ngốc nghếch nhất của Windows
Windows 98 phiên bản ngốc nghếch của năm 98
Windows XP phiên bản ngốc nghếch rất phổ biến hiện nay
Windows Vista phiên bản ngốc nghếch ra đời với ý định thay thế Windows XP nhưng không thành công (nghĩa là thất bại)
Windows 7 phiên bản ngốc nghếch nhất, sắp ra đời, dự tính thay thế mọi bản ngốc nghếch khác của Windows, và làm mọi việc ngốc nghếch của các bản ngốc nghếch trước đây
MsOffice bộ phần mềm văn phòng ngốc nghếch dành cho những người thông minh
OpenOffice bộ phần mềm văn phòng miễn phí, ngốc nghếch hơn Ms Office chút xíu
LaTeX bộ sẵp chữ thông minh dành cho những người ngốc nghếch
Linux hệ điều hành thông minh dành cho những người ngốc nghếch

Nếu bạn là người thông minh, hãy dùng Windows! You are welcome!


Comments

Added by thienthannho about 4 years ago

Trời, vậy sử dụng linux là... thế nào thầy??

Added by about 4 years ago

Nếu cảm thấy mình ngốc xíu xíu, hãy dùng Linux. Linux sẽ làm bạn thông minh hơn. You're welcome :)