This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Lite offline

...
Added by about 4 years ago

Một buổi offline nhỏ với Phước và P.T.Phú, là hai bạn đã hỗ trợ nhiệt tình cho lớp TeXOption_112008. Buổi offline diễn ra cách đây 2 tuần, bàn chuyện toán học, tình trạng im ắng của diễn đàn ViệtTUG và vài thứ linh tinh khác ...


Comments